Non-scientific publications

HOME

GENERAL INFORMATION

EDUCATION

Ph.D. THESIS

RESEARCH ACTIVITIES

WORKING EXPERIENCE

QUALIFICATIONS

SCIENTIFIC
PUBLICATIONS


NON-SCIENTIFIC PUBLICATIONS

CONGRESSES AND
SYMPOSIA, SELECTED


TALKS

POWERPOINT
PRESENTATIONS

1) Gradel, K.O. (1998):
Et foderanlæg skilles ad [A feed system is dismantled].

Dansk Erhvervsfjerkræ 10, 322.

2) Gradel, K.O. (2000):
Varme og Salmonella [Heat and
Salmonella].
Dansk Erhvervsfjerkræ 4, 110-112.

3) Gradel, K.O. (2000):
Bakteriefund efter varmebehandling af en burstald [Bacterial findings after heat treatment of a battery hen house].

Dansk Erhvervsfjerkræ 6, 183-184.

4) Olsen, C.B., Gradel, K.O., Olsen, T.B. (2000):
Undersøgelse af drabseffekten på
salmonella ved opvarmning af en burhønsestald [Investigation of the elimination effect on Salmonella by heating a battery hen house].
Dansk Erhvervsfjerkræ 11, 16-23.

5) Gradel, K.O., Jessen, B., Nielsen, B.L. (2000):
Søges: Deltagere til varmedesinfektionsprojekt [Wanted: participants for the heat disinfection project].
Dansk Erhvervsfjerkræ 12, 360-361.

6) Gradel, K.O. (2001):
Salmonellafund før og efter damp- og formalinbehandling af en burstald [
Salmonella findings before and after steam and formalin treatment of a battery cage house].
Dansk Erhvervsfjerkræ 4, 114-116.

7) Gradel, K.O. (2002):
Varmedesinfektionsprojektet: Resultater fra laboratorieforsøg [The heat disinfection project: results from laboratory trials].
Dansk Erhvervsfjerkræ 7, 208-211.

8) Gradel, K.O., Nielsen, B.L., Jessen, B., Knudsen, V. (2002):
Varmedesinfektionsprojektet: Resultater fra feltforsøg [The heat disinfection project: results from field trials].

Dansk Erhvervsfjerkræ 8, 238-244.

9) Gradel, K.O. (2003):
Desinfektionsmiddeltolerance og stationære salmonellainfektioner i fjerkræstalde: Er der en sammenhæng? [Disinfectant tolerance and stationary
Salmonella infections in poultry houses: does an association exist?].
Dansk Erhvervsfjerkræ 6, 181-183.

10) Gradel, K.O. (2003):
Varmedesinfektion er effektiv i stalde [Heat disinfection is effective in animal houses].
Landbrugsavisen 7. november, 36.

11) Gradel, K.O. (2003):
Fokus på rengøring og desinfektion af stalde [Focus on cleaning and disinfection of animal houses].
Effektivt Landbrug, 20. oktober, 13.

12) Gradel, K.O. (2003):
Desinfektionstests på overflader, som simulerer de værst tænkelige forhold i tomme fjerkræstalde [Disinfection tests on surfaces that simulate worst-case scenarios in empty poultry houses].

Dansk Erhvervsfjerkræ 1, 16-18.

13) Gradel, K.O. (2004):
Desinfektion af salmonellainficerede fjerkræstalde [Disinfection of
Salmonella infected poultry houses].
Dansk Veterinærtidsskrift 87, 20, 9-10. Article.

14) Kesmodel, U.S., Bek, K.M., Gradel, K.O., Guldberg, R., Hansen, J.K., Hansen, U.D., Haugaard, M.C.,
Hviid, U., Lose, G., Mørup, L., Raaberg, L., Sander, P. (2012):
Dansk Urogynækologisk Database (DugaBase) [The Danish Urogynaecological Database (DugaBase)].
Ugeskrift for Læger, 174/42, 2540. No abstract.

15) Andersson, C., Flems, C.,
Gradel, K.O. (2012):
Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler [Danish Quality Database for Births].
Ugeskrift for Læger, 174/42, 2547. No abstract.

16)
Lose, G., Gradel, K.O. (2014):
Kirurgisk komplikationsregistrering i danske kvalitetsdatabaser [Recording of surgical complications
in Danish quality databases].
Ugeskrift for Læger, 174/42.

17) Klarskov, N., Lose, G.,
Gradel, K.O. (2016):
Misbrug af urogynækologiske databaser [Misuse of urogynecological databases].
Dagens Medicin, 19/1. Article.Back to top